6. GÓC KỸ THUẬT

 • 9 Tháng Tư 2012 at 00 : 04 Sáng

  Tủ điện phân phối – thiết bị đóng cắt

  Posted by in 6. GÓC KỸ THUẬT 0

  Tủ điện phân phối – thiết bị đóng cắt

  I. KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU. CB (CB được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker), CB là khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp... mạch điện. Chọn CB phải thoả mãn ba yêu cầu sau: - Chế độ làm việc ở định mức của CB thải là ...

  Read More
 • 18 Tháng Chín 2011 at 00 : 21 Sáng

  THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ TRONG TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN.

  Posted by in 6. GÓC KỸ THUẬT 2

  THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ TRONG TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN.

  Cơ thể người rất nhạy cảm với dòng điện. Ví dụ: dòng điện nhỏ hơn 10mA thì người có cảm giác kim châm. Dòng điện lớn hơn 10mA thì các cơ bắp co quắp. Dòng điện đến 30mA đưa đến tình trạng co thắt, ngạt thở và chết người. Khi thiết bị điện trong tủ điện ...

  Read More
 • 25 Tháng Tám 2011 at 03 : 49 Sáng

  TẠI SAO TẢI TRONG TỦ ĐIỆN CẦN CẢI THIỆN HỆ SỐ CÔNG SUẤT?

  Posted by in 6. GÓC KỸ THUẬT 2

  1. Giảm giá thành tiền điện: - Việc nâng cao hệ số công suất trong tủ điện phân phối, tủ tủ điện điều khển …đem lại những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế, nhất là giảm tiền điện. - Trong giai đoạn sủ dụng điện có giới hạn theo qui định. Việc tiêu thụ năng ...

  Read More
 • 25 Tháng Tám 2011 at 03 : 30 Sáng

  CÁC KIỂU BÙ CÔNG SUẤT THƯỜNG SỬ DỤNG

  Posted by in 6. GÓC KỸ THUẬT 2

  1. Bù trên lưới điện áp Trong mạng lưới hạ áp, bù công suất được thực hiện bằng : - Tụ điện với lượng bù cố định (bù nền). - Thiết bị điều chỉnh bù tự động hoặc một bộ tụ cho phép điều chỉnh liên tục theo yêu cầu khi tải thay đổi. Chú ý : Khi công suất phản ...

  Read More
 • 25 Tháng Tám 2011 at 03 : 34 Sáng

  PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỤ BÙ.

  Posted by in 6. GÓC KỸ THUẬT 0

  Để chọn tụ bù cho một tải nào đó thì ta cần biết công suất (P) của tải đó và hệ số công suất (Cosφ) của tải đó : Giả sử ta có công suất của tải là P Hệ số công suất của tải là Cosφ1 → tgφ1 ( trước khi bù ) Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 → tgφ2. Công suất ...

  Read More

Hit Counter provided by http://www.packages-seo.com