Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện – Hoạt động giao lưu.

Posted by By at 29 Tháng Bảy, at 16 : 03 Chiều Print

Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện – Hoạt động giao lưu.

                                     Anh Trần Phi Nhật Tích – phó GĐ Kinh Doanh Cty VietTech – trao đổi thông tin với Ông Hoàng Thái An về vấn đề sản xuất tủ điện của Việt Nam và tìm cơ hội xúc tiến thương mại xuất khẩu tủ điện ra khu vực.

Anh Trần Phi Nhật Tích – phó GĐ Kinh Doanh Cty VietTech – chụp ảnh lưu niệm với Ông Hoàng Thái An.

Quang cảnh hộTriển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnhTriển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện

Quang cảnh Triển lãm quốc tế lần 5 về công nghệ & thiết bị điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

7. TIN DỰ ÁN , , , , , , ,

Related Posts

Post Your Comment

You must be logged in to post a comment.


Hit Counter provided by http://www.packages-seo.com